Jak na betonovou studnu

Mít na zahradě nebo i v domácnosti vlastní vodu, to je myšlenka, která zejména v letošním suchém létě napadala spousty lidí. Důkazem jsou tisíce žádostí o povolení stavby studny, které během tohoto roku dorazily na stavební a vodoprávní úřady. Když úřady stavbu studny povolí a stavba se zrealizuje, voda ze studny pak slouží buď jen jako voda užitková pouze na zahradu, nebo jako voda užitková na zahradu a do domu – například na splachování toalety a k mytí. Anebo má majitel pozemku štěstí a pod pozemkem má zdroj pitné vody, kterou si může nechat rozvést po celém domě.

Studna kopaná nebo vrtaná?

Běžně se budují dva základní typy studní, a to studna kopaná a studna vrtaná. Rodinným domům a zahradám slouží studny do 150 cm v průměru. Do tohoto rozměru se vejdou jak studny vrtané do velkých hloubek, tak ty kopané, v podstatě jen povrchové. Pojďme si je stručně představit.

Studny kopané

Kopané studny se budují tam, kde hloubka, ve které se nachází voda, nepřesahuje několik málo metrů. Často se můžeme u kopaných studen setkat též s názvem studny šachové. Průměr kopaných studen sloužících pro soukromé účely se pohybuje od 80 do 150 cm. A jejich hloubka bývá jen několik metrů, protože jednak není hlubší kopání příliš potřeba, navíc náklady na vyhloubení každého metru studny jsou poměrně vysoké.

Betonová studna se zapojeným čerpadlem.

Betonová studna se zapojeným čerpadlem.

Práce na hloubení kopané studny je fyzicky náročná i nebezpečná. Je nutné dodržet mnoho bezpečnostních zásad a ověřených postupů, kdy se využívá betonových skruží a jejich vlastní váhy, díky které se při správném postupu během hloubení skruže průběžně posouvají po okrajích studny dolů. Zapomínat se nesmí ani na průběžné a dostatečné odčerpávání vody během hloubení.

👉Tip: Chcete poradit, jak postavit terasu?

Pro snazší budoucí údržbu kopané studny je vhodné zvolit skruže, které jsou již z výroby osazené nepřekážejícími stupadly. I pro vyhloubení kopané studny je vhodné využít hydrogeologického průzkumu. Ten je základním předpokladem dobrého umístění studny tak, aby byla trvale (nebo co nejvíce) zásobena vodou. I kopaná studna je vodním dílem.

Studny vrtané

Studny vrtané jsou těmi, co a priori slouží k získání pitné vody pro domácnost, kterou nechce (nebo nemůže) její majitel napojit na vodovodní řad. Ale pozor, ani vrtaná studna nemusí být zárukou zdroje tak kvalitní vody a s takovým složením, které odpovídá požadavkům na vodu pitnou. Někdy může snahu zmařit železo, jindy další látky přirozeně rozpuštěné ve zdroji, do kterého se provrtáte.

Vrtání studny je čistě strojovou záležitostí vyžadující zkušenosti, znalosti a vlastnictví různých technologií k vrtání. V podloží se totiž střídají různé vrstvy, včetně nesoudržné zvodněné horniny či naopak nepropustných skal. I proto se pro realizaci vrtané studny doporučují výhradně odborné firmy.

Také vratná studna potřebuje betonové skruže – konkrétně do své horní části určené pro pozdější údržbu studny. V betonových skružích vrtaných studní je pak v dolní části těsnění, nad ním zához. A středem prochází takzvané záhlaví studny vyvedené z trubky, která sahá až na samotné dno studny.

Všechny studny potřebují beton

Jak už jsme zmínili, žádná studna se dnes neobejde bez betonových skruží. Dříve se kopané studny zpevňovaly kamením nebo cihlami, což však bylo náročné a nebezpečné zároveň, protože zemina se mohla sesunout ještě dříve, než ji lidé stačili bezpečně vyztužit.

Díky betonovým skružím se tomuhle nebezpečí snadno vyhneme. Skruže jsou bezpečnější a také pohodlnější na instalaci. Jsou k dostání v různých průměrech, přičemž nejčastěji jsou žádány skruže od 50 cm do 100 cm v průměru.

Zdroj: http://www.dcpraha.cz/betonove-skruze

Skruže mají tvarovaný zámek, který zajistí, že se po sobě nebudou posouvat, naopak vytvoří stabilní výslednou stavbu. Navíc presně na jejich průměr jsou odlévány i poklopy. Ty jsou půlené a do skruží perfektně padnou. Díky madlům s nimi lze manipulovat a studnu si otevřít, samozřejmě za předpokladu vyvinutí poměrně velké síly. To výrazně zvyšuje bezpečnost kopaných studní, hlavně na zahradách, kde jsou i malé děti.

Jak vůbec začít s budováním studny?

Vzhledem k tomu, že studna je vodním dílem, je nutné se nejprve poprat s papírováním. Stavba studny musí být formálně povolena. Základem stavby studny je samozřejmě projekt. Ten smí vypracovat jen osoba, co má k projektování studní platné oprávnění – touto osobou je autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství.

Jakmile je projekt hotov, je nutné na jeho základě požádat o schválení studny a povolení stavby. Projekt totiž musí obsahovat i náležitosti pro územní řízení a vodoprávní řízení. Povolení se vyřizuje v podobě rozhodnutí o umístění stavby, které vydává místně příslušný stavební úřad. A dále v podobě stavebního povolení, které vám může dát místně příslušný vodoprávní úřad.

Přitom vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí městského úřadu a/nebo krajské úřady a/nebo ústřední vodohospodářský úřad. Proč tolik úřadů? Protože některé studny vyžadují speciální posouzení. Jde například o velmi hluboké studny nebo o studny umístěné v ochranných pásmech nebo v rizikových oblastech. I proto je lepší se při stavbě studny spolehnout již od počátku na odborné firmy.

Video z přípravy studny

Protože víme, že textový popis nesedí  každému, doporučujeme se podívat na video z jedné skutečné stavby studny.

Studna vaše a studna sousedova

Pokud je v okolí několik studní, mohou se navzájem ovlivňovat. Jde prostě o spojené nádoby. Jakmile je v okolí více studní, bude úřad zvažovat, zda vám studnu může povolit. A až ji bude firma realizovat, musí během kopání nebo vrtání sledovat, jestli se sousedům v jejich studních nezačne ztrácet voda. Navíc je povinnost firmy vést během celé stavby studny kompletní dokumentaci o jejím průběhu, a to den po dni.

Už můžu pít?

Než se poprvé ze své nové studny napijete (pokud jste ji budovali jako zdroj pitné vody), musíte nejprve vyčerpat aktuální zásobu vody, jejíž složení bude ovlivněno realizací studny. Pak se nechá nově nateklá voda několik dní usadit (v trubce vrtané studny je několik vrstev – nejníže je kalník pro usazování kalu, výše je perforace, která vodu filtruje. Nad perforací je prostor pro čerpadlo  (více o čerpadlech zde) a pak zase další perforace a hladina vody).

Teprve po usazení kalu je možné odebrat vzorek na rozbor vody a posouzení, zda je vhodná k pití nebo alespoň k použití v domácnosti na splachování (zda nebude ve velkém zanášet trubky usazeninami). Vedle rozhodnutí o tom, zda voda je pitná nebo použitelná v domě, se musí stanovit také parametry pro trvalé používání studny, dále a vypracovat závěrečná zpráva k vybudování studny.

Nakonec je ještě nutné studnu zkolaudovat. Teprve tehdy je stavba studny legalizovaná a vy můžete začít čerpat vodu a používat ji podle předem stanovených pokynů.

Napřed stavět, potom papírovat?

Při realizaci studny je možné zvolit i opačný postup, kdy majitel pozemku nejdříve studnu realizuje, pak teprve ji oznámí a legalizuje. Postup to sice je možný, ale poměrně riskantní. Pokud totiž úřad studnu neschválí, protože nová studna třeba vzala podstatnou část vody studnám jiným, byly výdaje na realizaci studny zcela zbytečné. Dokud není studna zkolaudována, oficiálně se z ní nesmí čerpat voda.

Na druhou stranu je tento postup snazší v místech, kde není situace pod zemí dobře čitelná a kde je nutné udělat více průzkumných vrtů, než se může rozhodnout o výsledném umístění studny. Průzkumný vrt však není to samé, co konečná realizace celé vrtané studny.

Péče o studnu

Zprovozněním studny práce ovšem nekončí. Jen v kostce nastíníme, co vás čeká pravidelně:

  • čistění studny – v závislosti na podloží jednou za pár let
  • testy pitnosti – pokud vodu chcete pít, dělejte testy minimálně jednou ročně
  • péče o čerpadlo – podle typu musíte například upravovat tlak v nádobě

Přejeme hodně zdaru a co nejvyšší hladinu podzemní vody. A ještě doporučení závěrem. Ať už používáte vodu jakoukoliv, začnete s ní šetřit. Jde to velmi snadno například s pomocí perlátorů a omezovačů průtoků vody.

We will be happy to hear your thoughts

Komentujte

Obydlíčko
Logo