Jak vyčistit koberec a skvrny

Jak vyčistit po zimě koberec? Suchou nebo mokrou cestou a skvrny podle babiček

Blíží se Velikonoce a vy už se pomalu připravujete na jar­ní úklid domácnosti? Po zimním období se soustřeďte na podla­hu a koberce. Zřejmě ani vám se nevyhnu­la pohroma v podobě skvrn a nečistot rozlič­ného původu. K jejich celoplošné likvidaci využijte suchou nebo mokrou metodu čištění. Na jednotli­vé skvrny pak opatrně vyzkoušejte prostředky z ku­chyně našich babiček.

Nejčastější a nejběžnější formou průběžného úkli­du koberců je luxování. Koberec na podlaze vysajte nejlépe proti směru vlasu. Umožní vám to dostat se nejhlouběji, jak je to možné. V opačném přípa­dě zmizí jenom nečistoty z povrchu. Na zažranou špínu v koberci se hodí obyčejná vlhká sůl, kterou nechte po rozsypání zhruba hodinku působit a pak vyluxujte.

Klasické klepání koberců je účinné, ale namáhavé a neoblíbené

Velice účinné, ale nejméně oblíbené, je klasické vyklepá­ní koberce. Je mož­né samozřejmě spíše u menších kusů, které nesahají „ode zdi ke zdi“. Zůstal u vás před domem ještě nějaký čistý sníh? K oživení barev položte koberec lícem na sníh a vyklepejte do něj všechnu špínu. Dobrým prostředkem je také rozsypané a odkapané bílé kysané zelí, které ne­chte chvíli působit a pak je zameťte.

Jste na svůj nábytek a koberce opatrní a fleky od rozlitých nápojů nebo vyšlapané „cestičky“ se vás netýkají? Zvolte si klidně „suchou cestu“ čištění. Zbavíte se prachu i všudypřítomných roztočů, navíc můžete po skončení práce místnost i koberec hned používat. Metoda spočívá v použití prášku nebo či­sticí suché pěny, na které se částice špíny naváží a skončí ve vysavači. Za metr čtvereční takového vyčištění koberce dáte specializované firmě zhruba 120 korun.

Mokré čištění se nehodí úplně všude, opatrní buďte na vlnu a palubky

Účinné a razantní je celoplošné čištění ko­berců „mokrou ces­tou“. Čistící roztok jde z nádrže k trysce na odsávací hubici, při jejím pohybu se vstři­kuje do látky a vzápě­tí do odpadní nádrže. Cestou rozpouští ne­čistoty. Metoda se ale nehodí úplně všude, opatrní buďte například u vl­něných koberců, dřevěných podlah nebo palubek, které se s vodou příliš nemilují a můžete je poničit.

S vlhkostí souvisí zápach po plísni, který vás může u koberce hodně potrápit. Kusový koberec větrejte na slunci, velký kus vyčistěte nasucho a důkladně vyvětrejte. Pomozte si jedlou sodou, rozsypejte ji na koberec, nechte čtvrthodinku působit a vysajte. Koberečky z přírodních materiálů, kokosu, sisalu či rákosu vydrhněte slanou vodou a nechte oschnout na chladnějším místě.

Koberečky z přírodních materiálů vydrhněte slanou vodou a nechte vyschnout.

Jestliže vás neláká svépomocný úklid, za­plaťte si nejen za vy­čištění koberců u pro­fesionálů. Firma se za vámi přijede do bytu podívat a dohodne se s vámi, co chcete uklidit a také na orien­tační ceně. Ve velkých městech zaplatíte za hodinu práce v průměru 250 Kč a při větším úklidu počítejte nejméně se třemi hodinami. Za práci o víkendech a svátcích si připla­títe zhruba 30 %.

Ve speciální nabídce úklidových firem je i strojní čištění koberců a sedacích souprav. Některé z nich vám zejména malé koberce vyčistí ve své vlastní provozovně, nebo vám profesionální přístroj půj­čí. Výrazně pohodlnější, a ne o moc dražší, je ale nechat koberce čistit doma. Třímístnou sedačku a dvě křesla vám firma vyčistí za 450 Kč, a pokud jí k tomu přidáte i koberec, naúčtuje si 15 až 20 Kč za m2 podle stupně zašpinění.

Profesionální firmy uspoří čas při úklidu, ověřte si ale jejich reference

Úklidové služby profe­sionální firmy nejsou sice zadarmo, ale po­skytnou vám nema­lou úsporu času. Při rozsáhlém zašpinění koberců a podlaho­vých krytin většinou ani nebudete mít ji­nou možnost. Řada uklízecích firem navíc pamatuje na stálé zákazníky a nabízí jim slevy na hodinových sazbách nebo přednostní objednávky, využijte toho. Při výběru firmy si ověřte její techno­logii a reference.

Skvrny na kobercích likvidujte rychle, postupujte od krajů ke středu

U vzniklých skvrn je v první řadě důležitá rychlost, s jakou se do jejich likvidace pustíte. Vždy se snažte co nejdříve odstranit zdroj a v případě tekuté ne­čistoty ji opatrně vysajte papírovou utěrkou nebo hadříkem. Nesmíte přitom tlačit a skvrnu rozta­hovat do stran, postupujte tedy od jejího kraje do středu. Většinou pak uspějete s opatrným použitím roztoku vlažné vody s mýdlem.

Nejčastější metlou na skvrny z kuchyně našich ba­biček je ocet a citron. Na nečistoty působí svými kyselinami a použijte je na fleky od barev, piva, pří­padně vajec. Zdoláte s nimi také mastné skvrny. Ci­tronová šťáva navíc ve srovnání s octem příjemně voní. Razantní bělící přípravky oželte. Mohli byste se překvapeně dívat na velkou světlou skvrnu, se kterou už těžko něco uděláte. Žvýkačku na kober­ci co nejvíce zchlaďte, třeba kostkami ledu. Poté ji snadno odrolíte a zbytek vody postupně vyschne.

Zkuste skvrnu odstranit nejdříve v koutě, nezdar nebude okamžitě na očích

Na mastné skvrny platí někdy ocet, jindy zase alko­hol. Zkuste ale i teplou vodu s trochou mýdla nebo saponátu. Naopak zásadně jen studenou vodu, případně prací prášek nebo přípravky na koberce použijte na skvrny od kakaa. Tytéž prostředky vám pomohou od kečupových stop. Skvrny od vína vy­sušte, nasypte na ně sůl a nechte působit asi deset minut. Sůl poté vysajte a studenou vodou skvrnu dočistěte. V případě potřeby celý postup zopakujte.

Skvrny na koberci zdoláte i podomácku s pomocí babských receptů

Koberce nejrůznějších rozměrů a materiálů zůstávají i v součas­nosti stále jednou z nejoblíbenějších podlahových krytin. Ať už jsou ode zdi ke zdi na celé ploše nebo kusové v menším pro­vedení, jistě jste už zažili situaci s vylitým hrnkem kávy, sklenkou čer­veného vína či zašlapanou žvýkačkou nebo čokolá­dou. Nevěšte hlavu a vyzkoušejte několik postupů, jak se skvrn zbavit.

V první řadě je důležitá rychlost, s jakou se do lik­vidace skvrn od jejich vzniku pustíte. Co nejdříve odstraňte zdroj a v případě tekuté nečistoty se ji snažte vysát papírovou utěrku nebo hadříkem. Ne­smíte přitom tlačit a skvrnu roztahovat do stran, postupujte tedy od jejího kraje do středu. Pak zkus­te použít opatrně roztok vlažné vody s mýdlem, většinou uspějete.

Likvidaci skvrn nejdříve vyzkoušejte na místě, které není vidět

Razantní bělící pří­pravky oželte. Mohli byste získat velkou světlou skvrnu, se kte­rou už těžko něco udě­láte. Obecná rada při čištění nejen koberců je vyzkoušet odstra­ňování nečistot třeba v koutě, kde případný nezdar nebude okamžitě na očích.

Nejčastějším odstraňovačem skvrn z kuchyně na­šich babiček je ocet a citron. Na nečistoty působí svými kyselinami a použijte je například na fleky od barev, piva, případně vajec. Zdoláte s nimi také mastné skvrny. Citronová šťáva má ve srovnání s octem výhodu, že příjemně voní. Záleží na tom, co máte hned po ruce.

Ocet a citron jsou nejčastějším domácím likvidátorem skvrn

Na mastné skvrny platí někdy ocet, jindy zase al­kohol. Vyzkoušejte ale i teplou vodu s trochou mý­dla nebo saponátu. Naopak zásadně jen studenou vodu, případně prací prášek nebo přípravky na ko­berce použijte na skvrny od kakaa. Tytéž prostřed­ky vám pomohou od kečupových stop.

Na žvýkačku zabírá led nebo speciální sprej

Doslova jako přilepe­ná drží na kobercích žvýkačka. Určitě jste slyšeli, že na ni platí jedině zmrazit a odro­lit. Pár kostek ledu nebo speciální sprej to snadno zařídí. Na starší skvrny od kávy nebo horké čokolády platí glycerin. Pokud je před vámi na koberci skvrna čerstvá, zkuste ji namočit roztokem slané vody a opatrně vymývejte hadříkem nebo žínkou.

Protlačené stopy od nábytku na koberci jde částečně odstranit, ale je to zpravidla běh na dlouhou trať

Osvědčený a známý postup je na skvrnu od vína. Vysušte ji, nasypte na ni sůl a nechte působit asi deset minut. Sůl poté vysajte a studenou vodou skvrnu dočistěte. V případě potřeby celý postup zopakujte. I tady se vyplatí zkusit čištění na méně viditelném místě.

Co dělat při odstraňování skvrn z koberce:

  • Co nejrychleji po jejím vzniku se snažte skvrnu zlikvidovat
  • Savým papírem nebo suchým hadříkem se snaž­te odsát co nejvíce nečistoty
  • Vlažnou vodou s trochou saponátu na koberce opatrně skvrnu proklepejte
  • Postupujte od kraje fleku směrem do jeho stře­du
  • Nakonec použijte čistou vodu a odstraňte zbyt­ky čisticích prostředků

 

Babské recepty platí i na čerstvou krev, kde dopo­ručují studenou mýdlovou vodu a sůl. Velice hou­ževnatý je inkoust, od kterého vám pomůže nejdří­ve savý papír, a potom vlažný solný roztok a jemné čištění. Piják ve spolupráci se žehličkou odstraní skvrny od vosku ze svíčky. Na bláto naopak nespě­chejte, nechte je zaschnout a pak kartáčujte a vy­sávejte.

Pokud je sníh, neváhejte a vyklepejte koberec na něm, oživíte i barvy.

Chcete oživit barvu koberce? V zimě jej položte lícem na sníh a vyklepejte do něj všechnu špínu. Dob­rým prostředkem je také důkladně odka­pané kysané zelí, které rozsypete po koberci, necháte chvíli působit a pak je zametete. Podobně působí i zlehka rozsy­paná obyčejná kuchyňská sůl s následným vysátím.

Pokud si na vyčištění skvrny kvůli její velikosti nebo vytrvalosti netroufáte, musíte se obrátit na profe­sionály. Na trhu nyní působí řada firem, které majík dispozici větší čisticí stroje a spolu s příslušný­mi prostředky vás potíží se špínou zaručeně zba­ví. Přístroje si můžete také půjčit domů, zpravidla si k nim ale musíte dokoupit příslušné chemikálie a výsledek je jen na vás.

Tipy na likvidaci některých skvrn:

  • Vosk ze svíčky – savý papír a žehlička, nastavená na vlnu
  • Propiska – ředěný šampon na koberce nebo líh
  • Čokoláda – měkký kartáč a roztok z octa a lihu
  • Víno – sůl a potom teplá voda, případně prací prostředek
  • Lepidlo – škrobové vodou, syntetické acetonem nebo alkoholem

 

Úklidové firmě raději přenechte také čištění perša­nů, koberců z vlny nebo jiných choulostivých ma­teriálů. Jednou za rok ostatně doporučují profesi­onální vyčištění podlahové krytiny odborníci na bytový textil. Při výběru specialistů si ověřte, ja­kou technologii firma používá a jaké má reference. Cena se díky konkurenčnímu prostředí dostala na přijatelnou mez v průměru 20 Kč za m2.

S odborným čištěním koberců spojte i čalouněný nábytek

S profesionálním čiš­těním koberců stojí zpravidla za to spojit i čištění čalouněného nábytku. Firma si po­radí i s problematic­kým zašpiněním star­ších sedaček nebo křesel a obecně bývá tato operace účinnější, než kdybyste se o ni pokoušeli sami. Moderní technologie zbaví vaše sedačky i koberce všudypřítomných roztočů, kteří patří spolu se svými zbytky mezi výrazné alergeny.

Celoplošné čištění koberců „mokrou cestou“ je účinné a razantní, nejde ale použít úplně všude. Opatrní musíte být například u vlněných koberců. Stejně tak zvolte jiný postup u dřevěných pod­lah nebo palubek, které se s vodou příliš nemilují a můžete je poničit. I když ale máte lux k vysávání vody, rozhodně nebudete tak úspěšní, jako odbor­né úklidové firmy.

Mokré čištění je velmi účinné a razantní, ale nejde použít úplně všude

Můžete samozřejmě zvolit i čištění „suchou ces­tou“, které je sice dražší, ale ke kobercovým vlák­nům z citlivých materiálů šetrnější. Částice špíny se naváží na rozptýlený speciální prášek a ten poté pracovníci firmy vysají. Po skončení prací navíc lze koberec ihned používat, přičemž stejnou metodou s variantou čisticí pěny dáte do pořádku třeba i se­dací soupravu. Pokud ji ovšem nemáte potaženou zázračnou omyvatelnou látkou, s geniálně jedno­duchým a rychlým čištěním. Koberce se sice zatím z této převratné tkaniny nevyrábí, ale znáte to. Co není, může být.

Obydlíčko
Logo