Nominace na Českou cenu za architekturu 2020

Česká cena za architekturu, prestižní soutěž, do níž se dostávají ty nejlepší práce architektů, již má pro rok 2020 nominováno 27 děl do užšího prestižního výběru. Soutěž je zaměřena na všechna díla architektů, kteří si je nejen navrhli, ale také si na jejich realizaci dohlédli. Hodnotitelé se při výběru soustředí na stavby jakéhokoliv rozsahu, ať jsou to ty nejjemnější detailní doplňky, nebo naopak úpravy rázu celé krajiny. Favority každoročních soutěží tak najdeme jak ve městech, tak na vesnicích, nebo i přímo v srdci přírody.

My jsme ze 27 již vybraných prestižních děl zvolili pět, které vám dnes chceme představit. Každé z nich má přitom svou důležitou funkci a dokáže poskytnout užitek jak samotným majitelům, tak často i širokému okolí. Inspirace do budoucna je v nich více než dost.

Jan Tyrpekl – Tree house

V Hrusicích, kousek na jihovýchod od Prahy, byl postaven stromový dům, tedy tree house. Hlavním cílem je poskytnout uživatelům domu „bezprostřední kontakt s krajinou, silný autentický zážitek a pokusit se tímto způsobem probudit hlubší zájem lidí o místo, ve kterém žijí.“ Takto prezentuje své dílo autor a nutno dodat, že cíl byl splněn, krajiny a výhledu do přírody si návštěvníci užijí plnými doušky.

Tree house byl totiž postaven na pozemku, kde se pasou ovce, který je částečně zalesněn listnatými stromy a kde se navíc počítá s další výsadbou, která bude součástí speciálního programu účastníků workshopu či happeningu. Autor touží mimo jiné po obnovení aleje. Kdo bude moci být po nějakou dobu součástí této krajiny, jistě rád přiloží ruku k dílu a do hromadné výsadby se zapojí, stane se spolutvůrcem tohoto místa.

Dům je postaven ze dvou dřevěných platforem, které jsou zavěšeny nezávisle na sobě. Stěny jsou čistě průhledné, takže výhled do okolí je téměř nerušený. Potěší možnost rozdělání ohně přímo ve stromovém domě, ale samozřejmě i decentní záclony, které odcloní ostré letní slunce. Dobití energie pobytem přímo mezi stromy, na pastvině a mezi ovečkami, přitom v pohodlném stromovém domě, kousek od vlastnoručně vysazených stromů, je předem zajištěno.

PRO-STORY – Bytový dům na Sylvánu v Plzni

Bytová výstavba ve městech, zejména v těch větších, je stále velkou výzvou pro všechny její tvůrce. masivní výstavba socialistické éry zaplavila města šedými paneláky, které se devadesátá a následná léta a pokoušela rozveselit barevnými plášti. Na některých místech však až příliš – jak říká sám autor Ing. arch. Jiří Zábran: „Novodobá barevnost dosáhla v poslední době na sídlištích nevídaných rozměrů.“

A tak se odvážil jít s bytovým domem na Sylvánu zpět k šedé, která díky barevnosti ostatních staveb vynikne. K tomu přidejme i odvahu (a finanční nutnost) sáhnout pro prefabrikovaných prvcích, ze kterých však autor dokázal udělat dominantu celé stavby.

Při projektu se myslelo i na venkovní prostory, respektive na vnitroblok, který výstavbou L domu a věže vznikl. Jeho dominantou budou vysoké stromy, skvělým počinem je i retenční nádrž. V tomhle projektu má šedá barva své opodstatněné místo. Navíc se jedná o levnější výstavbu, o kterou v současné době extrémního snížení dostupnosti bydlení bude jistě velký zájem i jinde.

Architekti Chmelík & partneři – Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové

Centra měst potřebují parkovací jako sůl. V současnosti jsou mnohá města v podstatě nepřístupná pro ty, kdo do nich musejí dojet autem, protože se v nich zkrátka nedá zaparkovat. A tak se život přesouvá na okraje měst, do nákupních zón. Z nutnosti návštěvy úřadu v centru města se stává noční můra každého řidiče.

Sladit parkovací dům s rázem centra města není nic snadného. Ale když nechybí vůle, lze i natolik průmyslovou stavbu, jakou parkovací dům jistě je, nerušeně začlenit hned vedle objektu barokní pevnosti a klasicistních kasáren. Důkazem je právě parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové, složený ze dvou domů. Odlehčení od železobetonového monolitického rázu konstrukce tvoří svislé modřínové lamely.

1:1 lab • FA ČVUT – Kømen – útulna u Balvanového vodopádu

Útulna je slovy jejích autorů „jednoduchý přístřešek, který slouží jako útočiště pro turisty před nepřízní počasí.“ Má tvar balvanu, který se k prostředí balvanového vodopádu rozhodně hodí, ale jistě by se stal součástí krajiny příjemnou pro oko i kdekoliv jinde v horách.

Struktury Útulny je sice nepravidelná, ale kompaktní, a tak před rozmary počasí může ochránit. Použitý materiál (falcovaný hliníkový plech) je velmi odolný a vhodný do extrémních horských podmínek, navíc bez potřeby následné údržby.

Důležitý je i fakt, že se Útulna dá postavit v dílně, na místo snadno přivézt běžným vozem odtahové služby. Projekt tedy nezatěžuje chráněné okolí víc, než je nezbytně nutné. Jde o jeden z výukových projektů typu „navrhni a postav“ realizovaný studenty ČVUT.

CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS – Enotéka Znojmo

Co s pivovarem z 19. století a s jeho přilehlým technickým prostorem? Přebudovat jej na enotéku tak, aby ještě více vynikly spletité historické a architektonické vrstvy města. Cíl „propojit dvě místa s osobitým dědictvím a u každého z objektů uplatnit individuální koncepční přístup k renovaci“ se podařilo velmi nevšedně splnit.

Při rekonstrukci byly zachovány tradiční postupy, a přestože se pivovar předělával na enotéku, mohly být díky nápadu autorů zachovány v degustační místnosti i původní vrstvy objektu. Díky jakému nápadu? Tím je tmavá hmota organických tvarů, která vyplňuje původní velký bílý prostor, aby „přiblížila měřítko a atmosféru tradičních vinných sklepů v regionu“. Třešničkou na dortu pak je zbourání původní zdi, která by bránila ve výhledu od řeky.

Zdroj: https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2020/?nominace=1

We will be happy to hear your thoughts

Komentujte

Obydlíčko
Logo