Zajímají vás šetrné domy? Sledujte Českou radu pro šetrné budovy

Že se šetrné domy a budovy stanou v České republice standardem, tím si je Česká rada pro šetrné budovy naprosto jistá. Pouze takový typ budov určených k práci či k bydlení totiž podle České rady pro šetrné budovy nabídne jak lepší podmínky k odpočinku i aktivnímu rodinnému životu, tak vyšší produktivitu práce, vytvoří zdravé a pohodlné prostředí, přičemž nespotřebují více energie, než sám vyprodukuje.

Kdo je Česká rada pro šetrné budovy?

Pokud jste o ní zatím neslyšeli, tak jde o instituci integrující společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl. Za základní cíl si klade podněcovat trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, stavěny, provozovány, ale také renovovány.

Smyslem podněcování sektoru stavebnictví ke změně je pak vytvořit zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které prokazatelně zvyšuje kvalitu života jeho obyvatel nebo zaměstnanců.

AFI Karlín se  pyšní zelenou fasádou, která je největší nejen v ČR, ale také v celé střední Evropě.

AFI Karlín se pyšní zelenou fasádou, která je největší nejen v ČR, ale také v celé střední Evropě. Zdroj: butterfly-karlin.cz

Vize rady je odvážná a v budoucnu prospěšná pro všechny

Česká rada pro šetrné budovy si stanovila velkou misi směrem k zelenému a šetrnému stavebnictví. Její vizí je stav, kdy budovy postavené v České republice budoucnosti budou umožňovat vyšší produktivitu práce, vytvoří zdravé a pohodlné prostředí, které zároveň bude ekonomicky velmi šetrné. A nezatíží ani životní prostředí.

Hotel Mosaic House se v květnu 2012 stal první certifikovanou budovou BREEAM In Use v České republice s hodnocením „Excellent“. Zdroj: mosaichouse.com

Hotel Mosaic House se v květnu 2012 stal první certifikovanou budovou BREEAM In Use v České republice s hodnocením „Excellent“. Zdroj: mosaichouse.com

Česká rada pro šetrné budovy je totiž přesvědčena, že investice do šetrných nemovitostí v celém jejich životním cyklu budou významnou hnací silou udržitelného ekonomického růstu. A hlavně tvůrcem významné konkurenční výhody, v důsledku pak i zaměstnanosti.

Dále rada chce, aby šetrné stavebnictví realizované na našem území podporovalo přírodní rozmanitost, ale zároveň minimalizovalo veškeré negativní dopady lidských obydlí a administrativních i výrobních budov. A to včetně dopadů světelného a hlukového znečištění nebo znečištění vzduchu a vodních toků. Rada chce docílit stavu, kdy stavební proces bude efektivně využívat veškeré obnovitelné nebo recyklované a recyklovatelné zdroje, důsledně bez produkce skládkového odpadu.

Poradit se u nich může každý

Jestliže plánujete výstavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, chalupy, chaty či větší zahradní stavby, můžete se s žádostí o konzultaci obrátit právě na Českou radu pro šetrné budovy. Vzhledem k tomu, že sdružuje odborníky jak ze stavebnictví, tak z oblasti ekologického inženýrství, může vám nabídnout zajímavá a šetrná řešení vašeho budoucího i současného bydlení nebo místa k odpočinku.

Mají za sebou množství realizovaných šetrných projektů, nabídnou různorodé aktivity

Na stránkách České rady pro šetrné budovy se můžete nechat inspirovat velkým množstvím realizovaných šetrných projektů. Ale také a různorodými aktivitami, které Česká rada pro šetrné budovy jednak sama dělá nebo do kterých zapojuje i široké okolí.

Kancelářská budova Qubix 4 v Praze získala v listopadu 2012 certifikát LEED Platinum for Core and Shell (2009)

Kancelářská budova Qubix 4 v Praze získala v listopadu 2012 certifikát LEED Platinum for Core and Shell (2009). Zdroj: czgbc.org

Velkými tématy jsou zejména:

  • budovy s nulovou spotřebou energie
  • udržitelné materiály
  • oběhové hospodářství (odpad)
  • hospodaření s vodou
  • zdravé vnitřní prostředí
  • vnější prostředí, tzv. smart cities

Šetrné řešení se dá najít pro každou budovu

A to je hlavní myšlenka, na které Česká rada pro šetrné budovy staví. Šetrné budovy jsou naše ekonomická i životní budoucnost. A čím dříve si to uvědomíme, tím dříve získáme jak zdravější životní prostředí uvnitř i venku, tak velkou konkurenční, tedy ekonomickou výhodu.

We will be happy to hear your thoughts

Komentujte

Obydlíčko
Logo